Welkom op de website van Kringloop Marsdijk, gevestigd aan de Stelmakerstraat, 9403 VB Assen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens verzamelen wij?
Onze website verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers tenzij deze vrijwillig worden verstrekt via bijvoorbeeld een contactformulier of e-mail. In dat geval kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventuele andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

Doel van de gegevensverwerking
De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van uw vragen of verzoeken
  • Het verbeteren van onze dienstverlening

Tracking diensten
Wij maken geen gebruik van Google Analytics of andere tracking diensten om uw websitegebruik te analyseren. Uw bezoek aan onze website wordt niet gevolgd of geanalyseerd voor marketingdoeleinden.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om uw vraag of verzoek af te handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kringloop Marsdijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kringloop Marsdijk. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kringloopmarsdijk.nl.

Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen via:

  • Kringloop Marsdijk
  • Stelmakerstraat, 9403 VB Assen
  • info@kringloopmarsdijk.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Kringloop Marsdijk behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.